Wanneer u een tuinhuis wilt laten plaatsen, dan heeft u verschillende mogelijkheden om het bouwwerk van een goede fundering te voorzien. Maar hoe bepaalt u nu de juiste fundering voor een tuinhuis?

 

De juiste fundering voor een tuinhuis bepalen

De meest geschikte fundering voor een tuinhuis is afhankelijk van een aantal factoren. Stel uzelf de volgende vragen:

 

#1. Hoe ziet het terrein eruit?

Een vlak, waterpas terrein is natuurlijk het meest ideaal voor een tuinhuis. Als uw tuin echter hoogteverschillen heeft of een aflopende of opklimmende grond, dan zijn voorbereidende werkzaamheden vereist. Mogelijk moet u eerst de grond ophogen, uitgraven of keerwanden plaatsen voordat u daadwerkelijk aan de slag kunt met de fundering.

 

#2. Wat is de draagkracht van de grond?

De grond waarop het tuinhuis komt te staan dient voldoende draagkracht te hebben om verzakkingen te voorkomen. De draagkracht wordt sterk beïnvloed door de samenstelling van de grond in uw woonplaats. Een zware kleigrond bijvoorbeeld, biedt meer stabiliteit dan grond die overwegend uit zand bestaat. Hoe compacter de bodem, hoe meer draagkracht de grond heeft.

 

#3. Hoe groot is het tuinhuis dat u wilt plaatsen?

Een ruim, degelijk tuinhuis dat een relatief groot oppervlak in beslag neemt, is zwaarder dan een compact prefab tuinhuisje. Dit stelt vanzelfsprekend hogere eisen aan de fundering. Waar een eenvoudige fundering van hardhouten palen bij een klein tuinhuisje doorgaans wel volstaat, zult u bij een groot tuinhuis mogelijk een betonnen fundering moeten laten storten.

 

#4. Hoe gaat u het tuinhuis gebruiken?

Tot slot is de functie van het tuinhuis belangrijk bij uw keuze voor de fundering. Wilt u het tuinhuis gaan gebruiken als tuinkantoor, buitenverblijf of garage voor gemotoriseerde voertuigen of zware tuingereedschappen? In dat geval heeft u een dikkere fundering nodig dan wanneer het tuinhuis alleen als kleine bergruimte of eenvoudige fietsenstalling zal worden gebruikt.

To Top